ZOZ

Unijne standardy w polskich placówkach medycznych do 2015 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006  r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej przewidywało dostosowanie placówek medycznych do standardów unijnych do końca  2012 roku. Jednak dzięki staraniom Związku Powiatów Polskich resort zdecydował się na przesunięcie terminu o kolejne 3 lata. ZOZ-y będą musiały sprostać  tym wymaganiom do końca 2015 roku. Czytaj więcej »Unijne standardy w polskich placówkach medycznych do 2015 roku