Zielona Linia

Jak wygląda zatrudnienie młodocianych? – raport Zielonej Linii

Konsultanci Zielonej Linii w lutym br. przeprowadzili badanie, które miało na celu poznanie opinii o zatrudnianiu młodocianych. Okazało się, że ¾ ankietowanych nie zauważa w swoim otoczeniu młodych ludzi (w wieku 16-18 lat), którzy by pracowali. Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych popiera ideę pracy młodych. Skąd ta rozbieżność?

Czytaj dalej »Jak wygląda zatrudnienie młodocianych? – raport Zielonej Linii