Zbigniew Zuzelski

Spółka Alterco poinformowała, iż w dniu wczorajszym Pan Adam Jabłoński, został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Alterco S.A.

Konieczność powołania Dyrektora Zarządzającego jest skutkiem dynamicznego rozwoju spółki Alterco oraz rosnącej liczby spółek zależnych realizujących projekty inwestycyjne o charakterze nieruchomościowym. Zadaniem nowo powołanego dyrektora będzie przede wszystkim optymalizacja zadłużenia grupy, realizacja opracowanej przez Zarząd strategii rozwoju spółki i budowania jej wartości w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji finansowej oraz efektywnej alokacji zasobów.

Czytaj dalej »Spółka Alterco poinformowała, iż w dniu wczorajszym Pan Adam Jabłoński, został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Alterco S.A.

Alterco S.A. integruje rynek nieruchomości komercyjnych

28 października br. Spółka Alterco poinformowała o sprzedaży, przez jej spółkę zależną, nieruchomość gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowym za łączną kwotę 14,2 mln euro netto. Nieruchomość, zlokalizowana przy ul. Władysława Sikorskiego 9 w Warszawie, została sprzedana Spółce Emir 23. Jest to kolejne zaangażowanie inwestycyjne Spółki na rynku nieruchomości ukazujące zdolności spółki Alterco do efektywnego zarządzania aktywami nieruchomościowymi.

Czytaj dalej »Alterco S.A. integruje rynek nieruchomości komercyjnych

Alterco inwestuje w zabytkowy hotel w centrum Krakowa

19 lipca br. Alterco S.A. objęła 50% udziału w Spółce Emir 19, która nabędzie „Hotel Francuski” znajdujący się na Starym Mieście w  Krakowie. Spółka Alterco wystąpiła w charakterze integratora inwestycyjnego. Zabytkowy hotel będzie eksploatowany wspólne ze znaną, polską  rodziną restauratorów – klanem Gesslerów. Efektywna realizacja przedsięwzięcia, możliwa jest dzięki unikatowym kompetencjom Spółki Alterco – doskonałej znajomości rynku nieruchomości i rynku kapitałowego.

Czytaj dalej »Alterco inwestuje w zabytkowy hotel w centrum Krakowa

Alterco S.A. inwestuje w rozwój infrastruktury turystycznej na Mazurach

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – dzięki nabyciu 100% akcji spółki Tiga Investment S.A. rozszerzyła swój portfel nieruchomości z grupy aktywów infrastruktury turystycznej. Nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 50 ha, położonej w miejscowości Sztynort Duży (gmina Węgorzewo) jest etapem realizowanego przez Grupę Alterco planu rozwoju działalności deweloperskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Sztynort to największy w Polsce śródlądowy port jachtowy oraz miejsce kultowe dla miłośników żeglarstwa.

Czytaj dalej »Alterco S.A. inwestuje w rozwój infrastruktury turystycznej na Mazurach

Grupa Alterco z sukcesem finalizuje ofertę prywatną

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – zamknęła z sukcesem prywatną emisję ponad 2,8 mln akcji serii D bez prawa poboru. Akcje spółki zostały objęte przez 16 nowych inwestorów po maksymalnej cenie emisyjnej na poziomie 50 zł za walor. Łącznie w ramach oferty prywatnej spółka pozyskała ponad 140 mln zł.

Czytaj dalej »Grupa Alterco z sukcesem finalizuje ofertę prywatną

Grupa Alterco przejmuje giełdowy TRION

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – nabyła pakiet niemal 66% akcji giełdowej spółki TRION, a tym samym przejęła nad nią kontrolę. TRION wchodzi w skład indeksu sWIG 80 i działa w branży budowlanej. W wyniku tej transakcji powstanie znaczący, ogólnopolski podmiot na rynku mieszkaniowym, wyspecjalizowany w budownictwie jednorodzinnym. Wartość umowy wyniosła około 56 mln zł. Ponadto, Grupa Alterco prowadzi obecnie ofertę prywatną akcji, skierowaną do wytypowanej grupy inwestorów branżowych i finansowych.

Czytaj dalej »Grupa Alterco przejmuje giełdowy TRION

Grupa Alterco rozbudowuje portfel inwestycji

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – buduje portfel nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Spółki należące do Grupy Alterco podpisały szereg przedwstępnych i warunkowych umów na zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach. Ich wartość szacowana jest – na aktualnym etapie zawieranych kontaktów – na niemal 100 mln zł. Alterco prowadzi jednocześnie kolejne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, które będą skutkować zawieraniem umów inwestycyjnych. Transakcje zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z oferty prywatnej.

Czytaj dalej »Grupa Alterco rozbudowuje portfel inwestycji

Akcje Alterco w systemie notowań ciągłych na GPW

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości, doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przechodzi z dniem 6 lipca 2010 roku z jednolitego systemu notowań z dwoma fixingami na notowania ciągłe. Zmiana jest wynikiem wzrostu płynności akcji Alterco SA. W lipcu spółka zawrze również umowę z animatorem emitenta, by dodatkowo wzmocnić dotychczasowy obrót i zagwarantować płynność uczestnikom rynku.

Czytaj dalej »Akcje Alterco w systemie notowań ciągłych na GPW