Zbigniew Jakubas

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Priorytetem polityki obecnego rządu miał być wzrost zatrudnienia i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Za kluczowe dla osiągnięcia aktywności zawodowej Polaków słusznie uznano aktywizację osób po 50 roku życia, uelastycznienie rynku pracy oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, umożliwiające tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy.Czytaj więcej »Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.