Zasady Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej

Biznes społecznie zaangażowany na uczelniach wyższych

23 czerwca 2010 roku w Nowym Jorku odbyło się Drugie Światowe Forum Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej, w którym wzięli udział reprezentanci środowisk akademickich z 37 krajów. Uczestnicy Forum – przedstawiciele najwyższych władz akademickich – wezwali do zachowania równowagi pomiędzy celami społecznymi a ekonomicznymi w edukacji menadżerskiej i zarządzaniu biznesem. Podkreślili też konieczność zwrócenia większej uwagi na kształtowanie postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców.

Czytaj dalej »Biznes społecznie zaangażowany na uczelniach wyższych