Wynajem.pl

Komentarz Wynajem.pl: Budownictwo mieszkaniowe na szarym końcu

Zaangażowanie państwa we wspieranie obywateli w dążeniu do uzyskania mieszkania należy właściwie do jego obowiązkowych zadań. Potwierdzeniem tego są zapisy ujęte w różnych aktach prawnych, w tym w Konstytucji RP /Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (…)/.
Czytaj dalej »Komentarz Wynajem.pl: Budownictwo mieszkaniowe na szarym końcu

Komentarz Wynajem.pl: Nowa rekomendacja KNF zachwieje rynkiem mieszkaniowym

 

Rynek nieruchomości powinno traktować się jako system, a więc wyodrębniony zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Podstawowe działania podmiotów na tym rynku można właściwie zestawić w cztery grupy: inwestowanie w nieruchomości (wzrost jej użyteczności i wartości), finansowanie nieruchomości, obrót nieruchomościami i zarządzanie nimi. To, czy cały rynek nieruchomości będzie dobrze funkcjonował, zależy od kondycji każdego z podsystemów.  Czytaj dalej »Komentarz Wynajem.pl: Nowa rekomendacja KNF zachwieje rynkiem mieszkaniowym