Wojciech Gudaszewski

Grupa WDM miała w I półroczu ponad 5,5 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto

Grupa WDM wygenerowała w I półroczu 2010 r. ponad 5,5 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł 2,1 mln złotych. Tylko w II kwartale br. Grupa WDM osiągnęła 1,59 mln zł przychodu. Na poziomie jednostkowym Wrocławski Dom Maklerski S.A. wypracował w I półroczu 1,57 mln zł przychodów – ponad czterokrotnie więcej niż tym samym okresie w roku ubiegłym. Czytaj więcej »Grupa WDM miała w I półroczu ponad 5,5 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto

Eurosystem sprzeda akcje za 1-1,5 mln zł

Eurosystem – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacja przewodową i bezprzewodową oraz usługami geodezyjnymi – wejdzie na NewConnect jeszcze przed końcem br. Przed debiutem spółka przeprowadzi emisję akcji o wartości od 1 do 1,5 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A., zaś Autoryzowanym Doradcą został CEE Capital sp. z o.o.Czytaj więcej »Eurosystem sprzeda akcje za 1-1,5 mln zł

Walne Zgromadzenie WDM S.A. zagłosowało za przenosinami na rynek główny GPW

Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zwołane 28 czerwca 2010 r. zadecydowało o wprowadzeniu Spółki na rynek główny GPW. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na WZA, łącznie posiadający 55,21% w kapitale zakładowym. Debiut planowany jest w IV kw. br. Przenosinom nie będzie towarzyszyła emisja akcji. WZA WDM S.A. podjęło także decyzję o zmianie nazwy brokera na Dom Maklerski WDM S.A.

Czytaj więcej »Walne Zgromadzenie WDM S.A. zagłosowało za przenosinami na rynek główny GPW

Black Pearl Capital S.A. podpisał umowę o połączeniu z Totmes Fund S.A., a BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Capital S.A.

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – zawarł z Totmes Fund S.A. oraz jego wiodącymi akcjonariuszami umowy w sprawie połączenia spółek. Zostanie ono zrealizowane do końca wakacji poprzez nową emisję akcji Black Pearl Capital S.A. skierowaną do właścicieli przejmowanej spółki i wchłonięcie Totmes Fund S.A. Czytaj więcej »Black Pearl Capital S.A. podpisał umowę o połączeniu z Totmes Fund S.A., a BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Capital S.A.

WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

Grupy WDM oraz Totmes, twórcy funduszy typu private equity Black Pearl Capital S.A. i Vesuvio Capital S.A. konsolidują spółki z grupy. Na podstawie umów kupna-sprzedaży akcji Totmes zwiększył swoje zaangażowanie w BPC do 43,37% ,a WDM udziały w Vesuvio do 66,6% (po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku zakończonej prywatnej oferty akcji o wartości 6,5 mln zł udział ten wyniesie 43,7%).

Czytaj więcej »WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

VESUVIO CAPITAL S.A. zebrał w prywatnej emisji akcji 6,5 mln zł

W lipcu debiut na NewConnect.  VESUVIO CAPITAL S.A., fundusz typu private equity utworzony przez grupy Totmes oraz WDM, zrealizował prywatną emisję akcji o wartości 6,5 mln zł. Oznacza to, że wkrótce dysponował będzie łącznie prawie 10 mln zł na inwestycje. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na lipiec br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a funkcję Autoryzowanego Doradcy CEE Capital sp. z o.o.Czytaj więcej »VESUVIO CAPITAL S.A. zebrał w prywatnej emisji akcji 6,5 mln zł

Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Totmes S.A. – podmiot dominujący Grupy Totmes zaangażowanej w inwestycje w szeregu spółek publicznych z rynku regulowanego GPW – zrealizował własną emisję akcji. Pozyskał z niej 2 mln zł i w maju zadebiutuje na rynku NewConnect. Wycena spółki sięgnęła 165 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A. Totmes S.A. jest podmiotem dominującym grupy, w skład której wchodzi kilkanaście wehikułów inwestycyjnych, które są aktualnie na etapie konsolidacji. Łączna wartość aktywów stanowiących własność Grupy to ponad 100 mln zł, w tym wiele spółek publicznych z rynku regulowanego oraz z NewConnect, ale również np. nieruchomości. Czytaj więcej »Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

Grupy WDM oraz Totmes powołały nowy wspólny fundusz typu private equity pod nazwą VESUVIO Capital S.A. Nowy podmiot będzie dokonywał inwestycji skupiając się na transakcjach akcjami spółek z branży finansowej, w tym notowanych notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect. W pierwszym etapie działalności na inwestycje przeznaczy on 5 mln zł, które zainwestuje w kilka podmiotów. Niewykluczone są emisje aportowe, w wyniku których fundusz pozyska znaczące aktywa w zamian za akcje własne. Czytaj więcej »Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

WDM uruchamia ASTORIA Capital S.A.

Trwają poszukiwania partnera do nowego funduszu private equity. Wrocławski Dom Maklerski S.A. uruchamia ASTORIA Capital S.A. – nowy fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, który inwestował będzie głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Na początek dysponował będzie 2,5 mln zł na inwestycje. Kolejne 3 mln zł pozyska z prywatnej emisji akcji. Do 30% akcji funduszu spółki zaoferowanych zostanie partnerowi strategicznemu. Docelowo w drugiej połowie 2010 r. ASTORIA Capital S.A. wejdzie na rynek NewConnect.Czytaj więcej »WDM uruchamia ASTORIA Capital S.A.