Wojciech Bablok

Klienci BPH TFI oszczędzają z myślą o emeryturze

Zabezpieczenie na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz przyszłości dzieci – to dwa główne powody oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, które w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez BPH TFI* wśród Klientów wskazało odpowiednio 47% i 32% ankietowanych. Jednocześnie 24% badanych inwestuje, nie mając konkretnego celu, a 14% ponieważ sprawia im to przyjemność i daje satysfakcję.

Czytaj więcej »Klienci BPH TFI oszczędzają z myślą o emeryturze