Winuel

Winuel łączy się z Sygnity – konsolidacja stała się faktem

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował 28 grudnia 2010 roku połączenie spółek Sygnity S.A. oraz WINUEL S.A.. W wyniku połączenia pracownicy spółki WINUEL wzmocnią struktury Sygnity. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu nowego sub-brandu „Sygnity Winuel” dla oznaczenia wszystkich elementów oferty skierowanej dla Klientów rynku Utilities.

Czytaj więcej »Winuel łączy się z Sygnity – konsolidacja stała się faktem

Grupa Sygnity dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Konsorcjum firm Sygnity SA i WINUEL (spółka wchodząca w skład Grupy Sygnity), w wyniku wygranego postępowania przetargowego, podpisało umowę na serwis techniczny platformy sprzętowo-programowej systemu SIRE, eksploatowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Umowa obejmuje sprzęt i oprogramowanie HP oraz urządzenia sieciowe CISCO. Została zawarta na 3 lata, a jej wartość wynosi 18.940.763,52 PLN brutto.

Czytaj więcej »Grupa Sygnity dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

MPWiK Wrocław wybrało IFS Applications

IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw zakończył wdrożenie systemu IFS Applications w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym we Wrocławiu. Wdrożone rozwiązanie zawiera takie moduły jak: IFS Finanse, IFS Dystrybucja oraz IFS/Zarządzanie Narzędziownią (wchodzący w skład IFS Remonty) i IFS/Wyposażenie Pracownika (wchodzący w skład IFS Zasoby Ludzkie). Wdrożenie zostało zakończone 30 kwietnia br.Czytaj więcej »MPWiK Wrocław wybrało IFS Applications

Rok 2008 na plusie, w IV kwartale 27 milionów złotych zysku operacyjnego

W IV kwartale 2008 roku Grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 337 mln złotych, zanotowała zysk operacyjny w wysokości 27,4 mln złotych oraz zysk netto w wysokości blisko 18,5 mln złotych. W całym 2008 roku Grupa, zgodnie z zapowiedziami, wygenerowała niewielki zysk operacyjny (946 tys. PLN) oraz netto (233 tys. PLN) bez uwzględnienia wpływów sprzedaży aktywów.Czytaj więcej »Rok 2008 na plusie, w IV kwartale 27 milionów złotych zysku operacyjnego

Winuel S.A. rozbuduje system informatyczny w Vatenfall

Vattenfall Distribution Poland S.A. zdecydował o rozbudowie systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe realizowane przez OSD. Podpisał umowę z firmą WINUEL SA z Grupy Sygnity na wdrożenie systemu ELMS (Energy Losses Management System). Wdrożenie jest kolejnym krokiem w realizacji projektu kompleksowego zarządzania różnicą bilansową w sieci dystrybucyjnej Vattenfall Distribution Poland S.A. (VDP).
Czytaj więcej »Winuel S.A. rozbuduje system informatyczny w Vatenfall