Wimm-Bill Dann

PepsiCo otrzymało wszystkie rosyjskie zezwolenia niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu Wimm-Bill-Dann

PepsiCo, Inc (NYSE: PEP) poinformowało, że Federalny Urząd Antymonopolowy Federacji Rosyjskiej wydał zezwolenia na, uprzednio zapowiadane, przejęcie spółki Wimm-Bill Dann Foods OJSC (NYSE: WBD), będącej wiodącym producentem branży spożywczej w Rosji. W rezultacie, PepsiCo otrzymało wszystkie wymagane zgody organów regulacyjnych konieczne do finalizacji transakcji. Zgodnie z umową, spółka zależna PepsiCo przejmie za około 3,8 mld USD około 66% akcji spółki Wimm-Bill-Dann od jej akcjonariuszy i spółek zależnych. PepsiCo zapowiada finalizację transakcji do 8 lutego 2011 r., z zastrzeżeniem, że spełnione zostaną pozostałe, zwyczajowe warunki konieczne do zamknięcia transakcji. Po finalizacji przejęcia PepsiCo stanie się właścicielem około 77% wszystkich wyemitowanych akcji spółki Wimm-Bill-Dann.

Czytaj więcej »PepsiCo otrzymało wszystkie rosyjskie zezwolenia niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu Wimm-Bill-Dann