William Carey

CEDC ma nabyć pozostały pakiet w Whitehall Group i globalne prawa do Kauffman Vodka

Central European Distribution Corporation, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, podpisała wiążące warunki umowy (ang. „Heads of Terms”) dotyczące wykupu pozostałego udziału w Grupie Whitehall, który stanowi przyspieszoną realizację istniejącej opcji kupna typu „call” przypadającej na rok 2013. Ponadto, transakcja będzie dotyczyła nabycia globalnych praw do marki Kauffman Vodka.

Czytaj więcej »CEDC ma nabyć pozostały pakiet w Whitehall Group i globalne prawa do Kauffman Vodka

CEDC informuje o nowym porozumieniu na dystrybucję Żubrówki® w USA z Rémy Cointreau USA Inc.

CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, zawarła porozumienie z Remy Cointreau USA, Inc. dotyczące wyłącznego importu Żubrówki® na amerykański rynek. W rezultacie Rémy Cointreau USA będzie wyłącznym importerem Żubrówki® w USA.Czytaj więcej »CEDC informuje o nowym porozumieniu na dystrybucję Żubrówki® w USA z Rémy Cointreau USA Inc.

CEDC sfinalizowała transakcję nabycia mniejszościowych udziałów w Grupie Parliament w Rosji

CEDC, spółka notowana na giełdzie Nasdaq oraz GPW, sfinalizowała transakcję nabycia 15% udziałów należących do udziałowców mniejszościowych w spółce Copecresto Enterprises Limited, posiadającej produkcyjne i dystrybucyjne składniki majątku w Rosji i za granicą, w tym prawa do znaków towarowych „Parliament”. Czytaj więcej »CEDC sfinalizowała transakcję nabycia mniejszościowych udziałów w Grupie Parliament w Rosji

CEDC ogłasza wyniki, nabywa dodatkowe 6% udziałów w Russian Alcohol Group

CEDC ogłosiła wyniki za II kwartał 2009 r. Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 czerwca 2009 r. wyniosły 362,1 mln USD w porównaniu z 421,3 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w 2008 r., co wskazuje na 14-procentowy spadek spowodowany przede wszystkim średnią dewaluacją na poziomie 33% głównych walut funkcjonalnych spółki.Czytaj więcej »CEDC ogłasza wyniki, nabywa dodatkowe 6% udziałów w Russian Alcohol Group

CEDC uzgadnia warunki pełnego przejęcia Russian Alcohol

Central European Distribution Corporation, spółka notowana na giełdach NASDAQ i GPW podpisała wiążące umowy z Lion Capital LLP („Lion”) i spółkami zależnymi Lion, przewidujące zwiększenie udziału CEDC w Grupie Russian Alcohol („Russian Alcohol“), wiodącym producencie wódki w Rosji, w tym umowę dotyczącą nabycia przez CEDC pakietu kontrolnego w Russian Alcohol. Nowe umowy zastępują wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy CEDC i Lion Capital w dniu 9 lipca 2008 r.Czytaj więcej »CEDC uzgadnia warunki pełnego przejęcia Russian Alcohol

CEDC ogłasza wyniki za 2008 rok

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie NASDAQ i GPW ogłosiła dzisiaj wyniki za rok obrotowy 2008 r. Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. wzrosły o 38% do 1,65 mld USD w porównaniu z 1,19 mld USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2007. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 68 % do 198,7 mln USD z 118,1 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2007.
Czytaj więcej »CEDC ogłasza wyniki za 2008 rok

CEDC potwierdza prognozy za rok 2008 oraz – na skutek ostatnich zmian w kursach walut – zmienia prognozy na rok 2009

Central European Distribution Corporation (CEDC) spółka notowana na GPW i Nasdaq, potwierdziła prognozy dotyczące przychodów ze sprzedaży netto za rok 2008 na poziomie 1,65 – 1,80 miliarda USD oraz prognozę dotyczącą rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2008 na poziomie 2,85 – 3,05 USD.Czytaj więcej »CEDC potwierdza prognozy za rok 2008 oraz – na skutek ostatnich zmian w kursach walut – zmienia prognozy na rok 2009

CEDC prognozuje wyniki za III kwartał i potwierdza roczne prognozy

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na GPW i Nasdaq, przewiduje, że w III kwartale 2008 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosą od 450 mln USD do 455 mln USD. Oznacza to wzrost o ok. 50% w porównaniu z III kwartałem 2007 r. Tak silne trendy wzrostowe potęguje wzrost organiczny CEDC – wynoszący ok. 7% w Polsce i ponad 25% w Rosji.Czytaj więcej »CEDC prognozuje wyniki za III kwartał i potwierdza roczne prognozy