Przejdź do treści

Web Inn

Sygnity: I półrocze – spadek zamówień w efekcie spowolnienia gospodarczego, odpisy na nierentowne projekty i należności

W I półroczu 2009 roku Grupa Sygnity uzyskała przychody w wysokości 281,5 mln złotych, zanotowała stratę operacyjną w wysokości 101,5 mln złotych oraz stratę netto w wysokości 92,4 mln złotych. Czytaj dalej »Sygnity: I półrocze – spadek zamówień w efekcie spowolnienia gospodarczego, odpisy na nierentowne projekty i należności

Raport Bieżący 22/2009

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2009 z 13 marca 2009 roku Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna („Sygnity”) zawiadamia, iż w dniu 31 marca 2009 roku Zgromadzenie Wspólników Elpoinformatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie („Elpoinformatyka”) wyraziło zgodę na zbycie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów („Udziały”) w  Elpoinformatyka.
Czytaj dalej »Raport Bieżący 22/2009