Walter Eberhard Loch

Z Wrocławia nad Jezioro Bodeńskie. Dzieło Waltera Eberharda Locha (1885 – 1979)

Walter Eberhard Loch urodził się w 1885 roku we Wrocławiu. Studiował na wrocławskiej Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Momentami jego Curriculum Vitae jest gotowym scenariuszem filmowym: był reporterem i rysownikiem sportowym dla gazety „Berliner Tageblatt”, twórcą kampanii reklamowych, ilustratorem Peer Gynta Ibsena i wielu innych książek, malarskim dokumentalistą słynnej szkoły tańca eksperymentalnego Mary Wigmann, założycielem czasopisma artystyczno – literackiego „Der Berg”, nauczycielem w międzynarodowej szkole sztuki „Der Weg”. W 1914 roku został aresztowany we Włoszech pod zarzutem szpiegostwa.

Czytaj więcej »Z Wrocławia nad Jezioro Bodeńskie. Dzieło Waltera Eberharda Locha (1885 – 1979)