Vision Group

Vision Group dla Fit For Work

Agencja Vision Group w czerwcu 2011 r. rozpoczęła obsługę public relations polskiej edycji projektu „FIT FOR WORK”, który został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja projektu jest realizowana po raz pierwszy w Polsce, we współpracy pomiędzy Fit for Work Europe Coalition i Stowarzyszeniem CEESTAHC.

Czytaj więcej »Vision Group dla Fit For Work