VESUVIO Capital

BIO-MED Investors S.A. podpisał list intencyjny z Science2Business Inkubatorem Innowacyjności

BIO-MED Investors S.A. – powstały z połączenia BIO-MED Capital S.A. oraz Vesuvio Capital S.A., wyspecjalizowany fundusz typu private equity inwestujący w spółki medyczne i biotechnologiczne – podpisał list intencyjny z Science2Business Inkubatorem Innowacyjności. Jest to inicjatywa w ramach unijnego Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Współpraca BIO-MED Investors z S2B będzie się opierać na zasadzie inwestycji funduszu w wybrane projekty o profilu biotechnologicznym, które wymagają dodatkowych źródeł finansowania.

Czytaj więcej »BIO-MED Investors S.A. podpisał list intencyjny z Science2Business Inkubatorem Innowacyjności

BIO-MED Investors S.A. zadebiutuje jesienią br.

BIO-MED Investors S.A. – podmiot powstały z połączenia funduszy private equity Vesuvio Capital S.A. oraz BIO-MED S.A. – zadebiutuje na NewConnect jesienią br. Pod koniec czerwca br. fundusz zamknął oferty prywatne o wartości 20,6 mln zł. Spółka wykorzysta pozyskane środki do rozbudowy portfela podmiotów niepublicznych – głównie z innowacyjnych branż: biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia.

Czytaj więcej »BIO-MED Investors S.A. zadebiutuje jesienią br.

Black Pearl Capital S.A. podpisał umowę o połączeniu z Totmes Fund S.A., a BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Capital S.A.

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – zawarł z Totmes Fund S.A. oraz jego wiodącymi akcjonariuszami umowy w sprawie połączenia spółek. Zostanie ono zrealizowane do końca wakacji poprzez nową emisję akcji Black Pearl Capital S.A. skierowaną do właścicieli przejmowanej spółki i wchłonięcie Totmes Fund S.A. Czytaj więcej »Black Pearl Capital S.A. podpisał umowę o połączeniu z Totmes Fund S.A., a BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Capital S.A.

WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

Grupy WDM oraz Totmes, twórcy funduszy typu private equity Black Pearl Capital S.A. i Vesuvio Capital S.A. konsolidują spółki z grupy. Na podstawie umów kupna-sprzedaży akcji Totmes zwiększył swoje zaangażowanie w BPC do 43,37% ,a WDM udziały w Vesuvio do 66,6% (po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku zakończonej prywatnej oferty akcji o wartości 6,5 mln zł udział ten wyniesie 43,7%).

Czytaj więcej »WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

VESUVIO CAPITAL S.A. zebrał w prywatnej emisji akcji 6,5 mln zł

W lipcu debiut na NewConnect.  VESUVIO CAPITAL S.A., fundusz typu private equity utworzony przez grupy Totmes oraz WDM, zrealizował prywatną emisję akcji o wartości 6,5 mln zł. Oznacza to, że wkrótce dysponował będzie łącznie prawie 10 mln zł na inwestycje. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na lipiec br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a funkcję Autoryzowanego Doradcy CEE Capital sp. z o.o.Czytaj więcej »VESUVIO CAPITAL S.A. zebrał w prywatnej emisji akcji 6,5 mln zł

Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

Grupy WDM oraz Totmes powołały nowy wspólny fundusz typu private equity pod nazwą VESUVIO Capital S.A. Nowy podmiot będzie dokonywał inwestycji skupiając się na transakcjach akcjami spółek z branży finansowej, w tym notowanych notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect. W pierwszym etapie działalności na inwestycje przeznaczy on 5 mln zł, które zainwestuje w kilka podmiotów. Niewykluczone są emisje aportowe, w wyniku których fundusz pozyska znaczące aktywa w zamian za akcje własne. Czytaj więcej »Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.