ustawa śmieciowa

1 ustawa śmieciowa

Ze śmieciami… do hipermarketu

tescoNowa „ustawa śmieciowa” wywołała burzę pytań i wątpliwości dotyczących zasad segregacji odpadów. Ale są również inne, zaskakujące efekty nowego prawa. W sklepach bestsellerami pierwszych dni lata są pojemniki do segregacji odpadów i zgniatarki do butelek i puszek. Zaś same super- i hipermarkety zachęcają do bezpłatnego pozostawiania w nich wybranych odpadów.

kosz_do_segregacjiCzytaj więcej »Ze śmieciami… do hipermarketu

2 ustawa śmieciowa

Czy opłaca się skłamać w deklaracji „śmieciowej”?

hillsUstawa z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła nowe obowiązki na gminy. Zmiana przepisów polegała przede wszystkim na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r., jednakże gminy miały aż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Termin wejścia w życie ostatnich przepisów objętych tą nowelizacją upływa więc z dniem 01 lipca 2013 roku.

Czytaj więcej »Czy opłaca się skłamać w deklaracji „śmieciowej”?

Dekalog na śmieci

Z początkiem 2013 roku wejdą w życie całkiem nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami. Nowelizacja ustawy mówi o przejęciu przez gminy obowiązków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych wytwarzanych na ich terenie: teraz to gmina stanie się właścicielem śmieci i będzie odpowiedzialna za ich utylizację i recykling. Dla przeciętnego Kowalskiego generalna zmiana będzie polegała niestety na zwiększeniu opłaty za wywóz śmieci. Niewątpliwie są też plusy: gmina będzie musiała odebrać od nas wszystkie wytworzone śmieci. Dzięki temu nie będzie już pokusy, aby wyrzucać śmieci do lasu. Jak zatem przygotować się do nowej rzeczywistości? O czym musimy pamiętać, żeby po 1 lipca nie spotkały nas niemiłe niespodzianki? Co trzeba wiedzieć o nowej ustawie? Wszelkie wątpliwości rozwieją nam porady eksperta, Darka Mainka z firmy HSM Polska, producenta maszyn belujących papier, folię i butelki PET.Czytaj więcej »Dekalog na śmieci