Urząd Miasta Katowice

Integrated Solutions dla Urzędu Miasta Katowice

Integrated Solutions (IS), wyspecjalizowany integrator należący do Orange Polska – największej firmy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – podpisał umowę z Urzędem Miasta Katowice (UMK). Wartość umowy to 799 tys. zł brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, konfigurację i wdrożenie telefonii IP w UMK. Dzięki IP PABX od IS, 330 pracowników zlokalizowanych w głównej siedzibie urzędu, a także w jego jednostkach będzie komunikować się efektywnie i bez zakłóceń. Celem wdrożenia jest także osiągnięcie konkretnych oszczędności w obszarze połączeń wewnętrznych.

Czytaj więcej »Integrated Solutions dla Urzędu Miasta Katowice