Urząd Marszałkowski w Łodzi

Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej »Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.2/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej »Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wyjazd dla dziennikarzy na konferencję z ministrem

W przyszły czwartek (14 maja) rozpoczyna się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków RP w Łódzkiem. Szefów województw gościć będzie Hotel Ossa koło Rawy Mazowieckiej. Drugiego dnia konwentu, w piątek (15 maja), o godz. 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Włodzimierza Fisiaka, Marszałka Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej »Wyjazd dla dziennikarzy na konferencję z ministrem

GDDM & www.poswojsku.pl – podpisanie umowy z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu: „Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik”

W ostatnich dniach kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została uroczyście podpisana Umowa o dofinansowanie, pomiędzy Urzędem a firmą GDDM, na realizację projektu unijnego „Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik”.
Czytaj więcej »GDDM & www.poswojsku.pl – podpisanie umowy z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu: „Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik”