Urszula Pańka

Szkoły zawodowe znów atrakcyjne dla uczniów i pracodawców

Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami i wspólne budowanie oferty edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby ryku pracy, to główne wyzwanie, przed jakim staje dziś polskie szkolnictwo zawodowe. Nowy model kształcenia ma przede wszystkim lepiej przygotować uczniów do przyszłej pracy, kładąc nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności. O sposobach udoskonalania programów nauczania w szkołach zawodowych oraz możliwościach współpracy na linii biznes-edukacja rozmawiali uczestnicy konferencji „Biznes dla edukacji – nowy model kształcenia zawodowego ICT” zorganizowanej przez Technopark Pomerania.

Czytaj dalej »Szkoły zawodowe znów atrakcyjne dla uczniów i pracodawców