Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rekrutacja 2009 UMED

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne I-go stopnia. Najpopularniejszym w tym roku kierunkiem okazała się kosmetologia, gdzie o 30 miejsc ubiegało się 643 chętnych, co daje 21 osób na jedno miejsce. Kolejnymi pod względem popularności kierunkami były stomatologia (14 osób na jedno miejsce), farmacja (13 osób na 1 miejsce)oraz techniki dentystyczne (12 osób na 1 miejsce).Czytaj więcej »Rekrutacja 2009 UMED

5 milionów zł dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Znane są już wyniki dwóch konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mających na celu podniesienie jakości kształcenia i zbliżenie uczelni do rynku pracy. Pierwotny budżet konkursu opiewał na kwotę 700 mln złotych. Biorąc pod uwagę jakość złożonych wniosków oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego MNiSW zdecydowało się zwiększyć budżet konkursów o dodatkowe 111 milionów na ogólną kwotę 811 mln złotych.

Czytaj więcej »5 milionów zł dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Odznaczenia dla Profesorów UMED od prezydenta RP

W dniu 6 czerwca JM Rektor UM – prof. dr hab. n. med. Paweł Górski oraz Kierownik Katedry Immunologii – prof. dr hab. n. med. Marek Kowalski zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się podczas Kongresu Alergologicznego w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

Czytaj więcej »Odznaczenia dla Profesorów UMED od prezydenta RP

Noc w MuzeUM 16 maja 2009

Po raz pierwszy uczestnicy Nocy Muzeów będą mieli okazję zwiedzić jedyne w swoim rodzaju Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. MuzeUM – jak w skrócie brzmi nazwa placówki – to nie tylko największe w Polsce muzeum medycyny, ale również jedyne, które przedstawia historię medycyny wojskowej i kształcenia oficerów wojskowej służby zdrowia w Polsce. Bo gdzieżby  indziej mogłoby się znajdować, niż przy jedynej w Polsce uczelni kształcącej lekarzy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej i państw sojuszniczych?

Czytaj więcej »Noc w MuzeUM 16 maja 2009

E-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  rozpoczął się projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Udział w projekcie jest następnym sukcesem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.Czytaj więcej »E-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych

Projekt „Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”, którego wnioskodawcą jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem, otrzymał dofinansowanie w ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Czytaj więcej »Sukces Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych

EkoTechProdukt- Pieniądze dla Uniwersytetu Medycznego w Łodz

W dniu 20 marca 2009 r. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. Dariusza Nowaka oraz prof. Darii Orszulak-Michalak, która dotyczyła realizacji projektu badawczego pt. Opracowywanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych – „EkoTechProdukt”.
Czytaj więcej »EkoTechProdukt- Pieniądze dla Uniwersytetu Medycznego w Łodz