UniSICAV-Balanced Strategy

Czas na Nową Europę

Inwestowanie w największe spółki Europy Środkowo-Wschodniej może przynieść w tym roku atrakcyjne zyski. Dlatego subfundusz UniAkcje: Nowa Europa to jeden z typów inwestycyjnych Union Investment TFI. Poniżej przedstawiamy na jakie jeszcze fundusze, zdaniem zarządzających, powinni zwrócić uwagę inwestorzy.Czytaj więcej »Czas na Nową Europę