UniAkcje Polska 2012

Zakończył się proces łączenia subfunduszu UniAkcje Polska 2012 i UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa

W dniu 16 lipca 2009 roku wpłynęło do Towarzystwa postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku o wykreślaniu z rejestru subfunduszu UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa. W ten sposób zakończył się formalny proces łączenia z subfunduszem przejmującym UniAkcje Polska 2012. Czytaj więcej »Zakończył się proces łączenia subfunduszu UniAkcje Polska 2012 i UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa