Unia Europejska

Wielowymiarowe korzyści szóstego paliwa

Pod koniec czerwca br. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zagłosowała przeciw zaproponowanym zapisom, które otwierałyby drogę do przyjęcia wyższych celów niż zaplanowane, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jej zdaniem, zaproponowana przez Komisję Europejską ścieżka redukcji CO2 do 2050 roku jest niekorzystna dla unijnej gospodarki, w tym Polski. Czy słusznie?

Czytaj więcej »Wielowymiarowe korzyści szóstego paliwa

Wbrew unijnemu prawu, środowisku i kierowcom – projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

W czasie prezydencji naszego kraju w Radzie UE w Polsce mogą wejść w życie przepisy sprzeczne z prawodawstwem unijnym, które dodatkowo cofnęłyby polską motoryzację do lat 90-tych ubiegłego wieku. To konsekwencje przyjęcia projektu Ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w jego obecnym kształcie.

Czytaj więcej »Wbrew unijnemu prawu, środowisku i kierowcom – projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

UE wspiera rozwój branży turystycznej i sektora czasu wolnego

Już w marcu rusza dofinansowana z UE edycja programu Diploma in Hospitality and Tourism Marketing na licencji brytyjskiego The Chartered Institute of Marketing, realizowana przez firmę szkoleniową questus. Uruchamiany w Krakowie program adresowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, działających w sektorze turystyki i tzw. czasu wolnego. Organizatorzy przewidują, że w programie weźmie udział blisko 40 osób w dwóch grupach szkoleniowych. Nabór wciąż trwa, a ciekawa tematyka szkolenia nie jest jego jedyną atrakcją – dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej uczestnicy programu płacą jedynie niewiele ponad 10 procent wartości rynkowej tego prestiżowego kursu.

Czytaj więcej »UE wspiera rozwój branży turystycznej i sektora czasu wolnego

Od recesji do secesji droga daleka, czyli nie stawiajmy krzyżyka na euro

Jeszcze nie tak dawno stawiano krzyżyk na dolarze. Teraz przyszedł czas na euro. I w jednym, i w drugim przypadku na pisanie epitafium jest chyba nieco zbyt wcześnie. Trzeba zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, jednak należy mieć też świadomość różnicy między medialną retoryką a realną oceną rzeczywistości.

Czytaj więcej »Od recesji do secesji droga daleka, czyli nie stawiajmy krzyżyka na euro

Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa

Parlament Europejski i Rada Europy osiągnęły 17 listopada br. porozumienie dotyczące zakresu zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Mają one przyspieszyć proces poprawy standardu energetycznego obiektów, zarówno nowych, jak i już istniejących, w celu ograniczenia zużycia energii przez  budynki przy jednoczesnym zapewnieniu milionom Europejczyków komfortu i niskich kosztów ich użytkowania.Czytaj więcej »Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa

Rekordowa liczba krajów zostanie ukarana za nadmierny deficyt

Walka z kryzysem pochłania w krajach członkowskich Unii taką ilość pieniędzy, że sytuacja w budżetach państw staje się coraz bardziej napięta. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że władze danego kraju całkowicie straciły kontrolę nad zachowaniem stanu równowagi w publicznej kasie. Nadmierny deficyt zaczyna trawić coraz więcej państw z UE, dlatego KE zdecydowała się na podjęcie kroków w celu uruchomienia wobec niektórych z nich procedury nadmiernego deficytu.

Czytaj więcej »Rekordowa liczba krajów zostanie ukarana za nadmierny deficyt

Apel Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce w sprawie włączenia Podstaw przedsiębiorczości do grupy przedmiotów maturalnych (projekt)

Przedsiębiorczość jest postawą, która współdecyduje o życiowym powodzeniu jednostek, ale także o rozwoju społeczności i narodów. Międzynarodowa pozycja każdego kraju w dużo większym stopniu zależy dziś od przedsiębiorczości jego obywateli niż od pozostałych czynników.Czytaj więcej »Apel Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce w sprawie włączenia Podstaw przedsiębiorczości do grupy przedmiotów maturalnych (projekt)