Trybunał Konstytucyjny

Odbierz swoje pieniądze

ZUS przez lata błędnie interpretował przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wyniku tej „pomyłki” pracownicy otrzymywali świadczenia w zaniżonej wysokości! W dniu 7 lipca 2008 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dzięki któremu każdy pracownik może domagać się zwrotu należnych mu pieniędzy!
Czytaj więcej »Odbierz swoje pieniądze

Oświadczenie PKPP Lewiatan w sprawie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

8 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (ustawa o woh) z Konstytucją RP. Czytaj więcej »Oświadczenie PKPP Lewiatan w sprawie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

WYROK TRYBUNAŁU WYMUSZA KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE

Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z Konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Teraz pora zastanowić się nad przyszłością obecnych rad i niezbędnymi zmianami w prawie.  Czytaj więcej »WYROK TRYBUNAŁU WYMUSZA KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE