Troll

I kwartał Grupy Redan powyżej oczekiwań

Grupa Redan podała wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. Wartość wypracowanej sprzedaży wyniosła 67,4 mln zł, a wolumen marży handlowej 28,3 mln zł. Dynamicznie rozwijała się sieć dyskontowa Textilmarket. Wyraźnie poprawiły się osiągane przez Redan wyniki w sektorze modowym. Znaczący wzrost sprzedaży, a przede wszystkim zysków odnotowany został również w działalność zagranicznej Grupy.

Czytaj więcej »I kwartał Grupy Redan powyżej oczekiwań