Towarowa Giełda Energii

Styczeń rekordowym miesiącem na Towarowej Giełdzie Energii pod względem obrotów na Rynku Dnia Następnego

Styczeń 2011 roku okazał się rekordowym miesiącem w dziesięcioletniej historii Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Łączny obrót energią elektryczną na tym rynku wzrósł miesiąc do miesiąca o 19,85% i wyniósł 1 465 217 MWh. W porównaniu do tego samego okresu, rok wcześniej obroty na RDN wzrosły o 255,75%.

Czytaj więcej »Styczeń rekordowym miesiącem na Towarowej Giełdzie Energii pod względem obrotów na Rynku Dnia Następnego

GDF SUEZ pierwszym zagranicznym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

GDF SUEZ, jedna z największych firm handlujących energią w Europie, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Do jej zadań będzie należeć utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Towarowym TGE zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Czytaj więcej »GDF SUEZ pierwszym zagranicznym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 9 sierpnia br. i zmianie ustawy o akcyzie, wszystkie domy maklerskie mogą zostać członkami Towarowej Giełdy Energii i reprezentować swoich klientów na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). Pierwszymi członkami RDN i RTT są domy maklerskie BOŚ i NOBLE Securities.

Czytaj więcej »Domy maklerskie na Towarowej Giełdzie Energii

Towarowa Giełda Energii S.A. i Ukraińska Giełda Energetyczna podjęły decyzję o współpracy

W dniu 6 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii S.A. a Ukraińską Giełdą Energetyczną, obejmujące między innymi działania dotyczące giełdowego obrotu energią w Polsce i na Ukrainie, a także wspólne badania i wymianę doświadczeń w przedmiocie działalności stron porozumienia.

Czytaj więcej »Towarowa Giełda Energii S.A. i Ukraińska Giełda Energetyczna podjęły decyzję o współpracy

Kabel stałoprądowy 600 MW, łączący Polskę i Szwecję (SwePol Link) zostanie otwarty dla wszystkich uczestników rynku energii już w listopadzie br.

Giełdy energii Nord Pool Spot (NPS) i Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wspólnie poinformowały grupę Interesariuszy kabla SwePol Link, że zmiany techniczne do ich systemów, niezbędne dla wdrożenia „implicite action” powinny zostać zrealizowane do 15 listopada br.

Czytaj więcej »Kabel stałoprądowy 600 MW, łączący Polskę i Szwecję (SwePol Link) zostanie otwarty dla wszystkich uczestników rynku energii już w listopadzie br.