Totmes

WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

Grupy WDM oraz Totmes, twórcy funduszy typu private equity Black Pearl Capital S.A. i Vesuvio Capital S.A. konsolidują spółki z grupy. Na podstawie umów kupna-sprzedaży akcji Totmes zwiększył swoje zaangażowanie w BPC do 43,37% ,a WDM udziały w Vesuvio do 66,6% (po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku zakończonej prywatnej oferty akcji o wartości 6,5 mln zł udział ten wyniesie 43,7%).

Czytaj więcej »WDM i TOTMES konsolidują spółki z grupy

Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Totmes S.A. – podmiot dominujący Grupy Totmes zaangażowanej w inwestycje w szeregu spółek publicznych z rynku regulowanego GPW – zrealizował własną emisję akcji. Pozyskał z niej 2 mln zł i w maju zadebiutuje na rynku NewConnect. Wycena spółki sięgnęła 165 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A. Totmes S.A. jest podmiotem dominującym grupy, w skład której wchodzi kilkanaście wehikułów inwestycyjnych, które są aktualnie na etapie konsolidacji. Łączna wartość aktywów stanowiących własność Grupy to ponad 100 mln zł, w tym wiele spółek publicznych z rynku regulowanego oraz z NewConnect, ale również np. nieruchomości. Czytaj więcej »Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

Grupy WDM oraz Totmes powołały nowy wspólny fundusz typu private equity pod nazwą VESUVIO Capital S.A. Nowy podmiot będzie dokonywał inwestycji skupiając się na transakcjach akcjami spółek z branży finansowej, w tym notowanych notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect. W pierwszym etapie działalności na inwestycje przeznaczy on 5 mln zł, które zainwestuje w kilka podmiotów. Niewykluczone są emisje aportowe, w wyniku których fundusz pozyska znaczące aktywa w zamian za akcje własne. Czytaj więcej »Grupy WDM i Totmes utworzyły wspólnie fundusz finansowy VESUVIO Capital S.A.

LUG S.A. w kręgu zainteresowań instytucji

Black Pearl Capital S.A. – fundusz private equity utworzony przez grupę inwestycyjną Totmes S.A. oraz WDM S.A. – posiada 1.250.000 akcji (3.47% kapitału zakładowego) spółki LUG S.A. – jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. To już drugi po Opera TFI S.A. inwestor instytucjonalny w akcjonariacie LUG S.A. Spółka liczy że jeszcze w tym roku pojawią się kolejne.Czytaj więcej »LUG S.A. w kręgu zainteresowań instytucji

Black Pearl Capital S.A. sprzedał kolejną emisję akcji

Black Pearl Capital S.A. – fundusz private equity utworzony przez grupę inwestycyjną Totmes S.A. oraz WDM S.A. – zrealizował drugą w ciągu miesiąca prywatną emisję akcji. Wyemitował akcje za 2 mln zł w cenie 50 gr za sztukę, czyli o 25% wyższej niż podczas grudniowej emisji akcji. Inwestorzy obejmowali akcje nowej emisji w zamian za papiery innych spółek giełdowych. Czytaj więcej »Black Pearl Capital S.A. sprzedał kolejną emisję akcji

Emmerson S.A. w drodze na giełdę

Wrocławski Dom Maklerski S.A. podpisał umowę na oferowanie akcji podczas prywatnej emisji spółki Emmerson S.A. – jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce. Emisja zostanie przeprowadzona na przełomie I i II kwartału 2010 roku i będzie miała wartość kilkuset tysięcy złotych. W II kwartale 2010 roku Emmerson S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect.Czytaj więcej »Emmerson S.A. w drodze na giełdę

Nowy fundusz WDM i Totmesa na początek zainwestuje w 6-10 spółek

Black Pearl Capital S.A. – nowy fundusz inwestycyjny założony wspólnie przez Privilege Capital Management S.A. (grupa WDM) i Totmes Finance S.A. (grupa Totmes) – otrzyma na starcie trzy miliony złotych na inwestycje. Środki te zainwestuje w 6-10 spółek, które w ciągu 12 miesięcy debiutować będą na warszawskiej giełdzie. Międzyczasie dodatkowy kapitał z rynku publicznego pozyska również sam fundusz. Jego emisja akcji planowana jest na 2010 rok.Czytaj więcej »Nowy fundusz WDM i Totmesa na początek zainwestuje w 6-10 spółek