TGE

Najwyższy miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 roku

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł w listopadzie br. 15,472 TWh – jest to najwyższa wartość licząc od początku 2011 roku. Licząc miesiąc do miesiąca, obrót energią elektryczną wzrósł o 75,56%.

Czytaj więcej »Najwyższy miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 roku

Vattenfall pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Vattenfall podpisał umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora rynku. Spółka będzie pierwszym animatorem po wejściu w życie tzw. obliga giełdowego. Do zadań animatora należy utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na rynkach TGE zgodnie z warunkami określonymi przez giełdę.Czytaj więcej »Vattenfall pierwszym animatorem rynku na Towarowej Giełdzie Energii

Pierwsze w Polsce zezwolenie KNF na prowadzenie rozliczeń transakcji towarowych instrumentów finansowych

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S. A. (IRGiT) otrzymała dzisiaj od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej. Uprawnia ono do prowadzenia rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym, których przedmiotem są instrumenty finansowe. IRGiT jest pierwszą firmą w Polsce, która posiada takie zezwolenie.Czytaj więcej »Pierwsze w Polsce zezwolenie KNF na prowadzenie rozliczeń transakcji towarowych instrumentów finansowych