Templeton Asset Management

MOBIUS: duży potencjał rynków Ameryki Łacińskiej

Dr Mark Mobius, prezes Templeton Asset Management i zarządzający portfelem funduszu FTIF Templeton Latin America Fund uważa, że większość krajów Ameryki Łacińskiej dysponuje znacznymi rezerwami walutowymi i oszczędnościami, które mogą być wykorzystane do sfinansowania krajowych inwestycji i zniwelowania wpływu ograniczonej płynności rynkowej.

Czytaj więcej »MOBIUS: duży potencjał rynków Ameryki Łacińskiej

Franklin Templeton Investments: Polska wypracuje dodatni wzrost PKB

Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem europejskim, który w 2009 roku wypracuje dodatni wzrost PKB. Polska złotówka straciła na wartości i wygląda obecnie na niedoszacowaną (o ok. 10%) według kryterium parytetu siły nabywczej; prawdopodobne umocnienie się waluty będzie miało pozytywny wpływ na zyski z akcji polskich spółek dla inwestorów międzynarodowych – uważa dr Mark Mobius, dyrektor zarządzający w Templeton Asset Management.
Czytaj więcej »Franklin Templeton Investments: Polska wypracuje dodatni wzrost PKB