Stanisław Kluza

Czy konsumpcja wyciągnie nas z recesji

Ekonomiści bankowi rewidują prognozy gospodarcze na ten rok do poziomu niższego niż 1,5 proc. wzrostu PKB. Tymczasem z prac zespołu PARP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania, wynika, że sytuacja nie będzie tak zła. W tym roku utrzymamy wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2 proc. – przede wszystkim dzięki eksportowi. Jednak już w drugim półroczu zacznie wzrastać popyt krajowy, którego dynamika w końcu roku może wynieść ok. 3 procent i rosnąć nadal w I połowie 2014 roku.

Czytaj więcej »Czy konsumpcja wyciągnie nas z recesji

Postępowanie banków może pogorszyć sytuację polskich firm. KPP oczekuje zdecydowanych działań

Konfederacja Pracodawców Polskich, w listach skierowanych do Premiera Donalda Tuska oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzy, domaga się monitorowania i kontrolowania ze strony państwa praktyki udzielania kredytów przez banki działające na polskim rynku oraz stałego monitorowania wypływu środków finansowych z naszego kraju.Czytaj więcej »Postępowanie banków może pogorszyć sytuację polskich firm. KPP oczekuje zdecydowanych działań

Czy nowa rekomendacja KNF osłabi wzrost gospodarczy w Polsce?

Chociaż Polacy nie mają większych problemów ze spłacaniem kredytów, KNF woli dmuchać na zimne i chce zaostrzyć zasady przyznawania kredytów bankowych. Dla polskiej gospodarki, przed którą stoi perspektywa wolniejszego rozwoju, może się to okazać gwoździem do trumny. Może się okazać, że działania KNF doprowadzą nawet do recesji.
Czytaj więcej »Czy nowa rekomendacja KNF osłabi wzrost gospodarczy w Polsce?