SoftM

Wyniki Comarch Q1-Q3 2009

Intensyfikacja sprzedaży zagranicznej, dywersyfikacja oferty i rynków oraz kontrola kosztów to elementy strategii Grupy Kapitałowej Comarch, które zdecydowały o dobrych wynikach w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku. W trzecim kwartale 2009 roku w porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż wzrosła o ponad połowę i wyniosła 174,1 mln. Zysk operacyjny (8,4 mln zł) i zysk netto (12,8 mln zł) przypadający na akcjonariuszy odnotował 10-krotny wzrost wartości. Czytaj więcej »Wyniki Comarch Q1-Q3 2009

Comarch – skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2009

    W I półroczu 2009 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Comarch osiągnęły wartość 323,5 miliona zł i były większe o 49,2 miliona zł, to jest o 18,0 procent niż w I półroczu ubiegłego roku. Wynik operacyjny spadł do poziomu -18,7 miliona zł (wobec +10 miliona zł rok wcześniej). Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wyniósł -7,1 miliona zł.

    Czytaj więcej »Comarch – skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2009

    Już nie „spowolnienie” lecz kryzys na rynku IT

    W pierwszym kwartale 2009 r. zawiodło jednocześnie kilka dużych segmentów rynku IT. Według badań DiS spadek odnotowano w obszarach sprzętu i dystrybucji, integracji systemowej, a także na rynku IT sektora publicznego. Spadek wartości rynku IT ogółem wyniósł aż 7,9%, co uprawnia do prognozowania tempa zmniejszenia się rynku IT ogółem w całym roku 2009 na poziomie ok. 4,7%.Czytaj więcej »Już nie „spowolnienie” lecz kryzys na rynku IT