SKK

Efektywnie, wydajnie, dokładnie – rozwiązania wspierające sektor logistyczny

Obecna sytuacja gospodarcza wymaga od firm podejmowania działań ukierunkowanych na oszczędności. Aby utrzymać pozycję rynkową, budować przewagę konkurencyjną konieczne jest oszczędne gospodarowanie zasobami i sięganie po rozwiązania, które obniżą koszty przy zachowaniu najwyższej jakości usług.Czytaj więcej »Efektywnie, wydajnie, dokładnie – rozwiązania wspierające sektor logistyczny

Czy można zwiększyć korzyści biznesowe i utrzymać przewagę konkurencyjną w dobie kryzysu?

Logistyka magazynowa, to sieć powiązań w których ogromną rolę odgrywa każdy element. Spójne zarządzanie procesami umożliwia optymalizację kosztów, a w rezultacie pozwala klientom generować zyski. Na czas kryzysu najlepiej wykorzystywać rozwiązania, które minimalizują koszty już na pierwszym etapie łańcucha dostaw, czyli w magazynie.Czytaj więcej »Czy można zwiększyć korzyści biznesowe i utrzymać przewagę konkurencyjną w dobie kryzysu?

20 lat doświadczenia Vocollect na rynku systemów magazynowych

W tym roku Vocollect świętuje 20. rocznicę na rynku, osiągając poziom ponad 100 milionów dolarów przychodu oraz miano najlepszego dostawcy rozwiązań głosowych do obsługi magazynów. Systemy głosowe Vocollect tzw. Voice – Directed – Work komunikują się już z pracownikami w 22 językach, w 35 krajach na świecie. Od kilku lat systemy Vocollect są dostępne również w Polsce.
Czytaj więcej »20 lat doświadczenia Vocollect na rynku systemów magazynowych

Po nitce do kłębka – system głosowy Vocollect generuje zyski w łańcuchu dostaw

W jaki sposób redukować koszty transportu? Jak ograniczyć podwyżki cen towarów i usług, a przy tym dbać o środowisko naturalne? Jedna z możliwych odpowiedzi na te pytania brzmi: niwelować błędy w pierwszym etapie łańcucha dostaw, czyli już w magazynach, skąd towar jest dystrybuowany do finalnych odbiorców.Czytaj więcej »Po nitce do kłębka – system głosowy Vocollect generuje zyski w łańcuchu dostaw

Technologie głosowe – rozwiązanie komplementarne

Warszawa, sierpień 2008 – Systemy głosowe Vocollect tzw. Voice – Directed Work, stanowią jeden z najważniejszych przełomów technologicznych w dystrybucji magazynowej ostatnich lat. Technologia głosowa jest dedykowana szczególnie do zarządzania magazynami, hurtowniami oraz wielko-powierzchniowymi centrami dystrybucyjnymi. Jest szeroko wykorzystywana w takich branżach, jak automotive, farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza czy FMCG. Rozwiązania głosowe mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie łańcucha dostaw, bez konieczności zmian w funkcjonowaniu jego pozostałych elementów, czy też zmian w systemie pakowania i znakowania towarów, a także kompletowania złożonych przesyłek. Stanowią one technologię komplementarną wobec popularnych rozwiązań wykorzystywanych w magazynach np. RFID. Czytaj więcej »Technologie głosowe – rozwiązanie komplementarne