Skarbiec.Biz

1 Skarbiec.Biz

EuroCity wreszcie przestrzega prawa

skarbiecEuroCity (EC), to międzynarodowa grupa pociągów, która obecna jest w Polsce od 1992 roku – na dzień dzisiejszy pociągi EC kursują między innymi na trasach Warszawa – Berlin, Gdynia – Berlin czy  Warszawa – Praga. Od momentu wprowadzenia kategorii pociągów EuroCity w Polsce, studenci i uczniowie nie mogli w nich korzystać z ulg na przejazd. Jak się okazało, od 11 lat PKP Intercity niesłusznie uniemożliwiało im skorzystanie z tego rodzaju ulgi ustawowej.

Czytaj więcej »EuroCity wreszcie przestrzega prawa

Poszukiwanie majątku przez komornika

W postępowaniu egzekucyjnym  zasadniczo obowiązek wskazania składników majątku dłużnika  spoczywa na wierzycielu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69) wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 kodeksu postępowania cywilnego („kpc”). Oznacza to, iż komornik nie podejmie  egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wspomnianym wniosku. Czytaj więcej »Poszukiwanie majątku przez komornika