Show Service Events Marketing

Jak powinna wyglądać impreza firmowa zdaniem pracowników?

Agencja Show Service Events Marketing przeprowadziła badania dotyczące podejścia pracowników do organizowania przez firmy imprez o charakterze integracyjnym.Badanie ankietowe było prowadzone na tzw. „kliencie końcowym”, czyli pracowniku, potencjalnym uczestniku imprezy firmowej. Celem Show Service było zbadanie ogólnego nastawienia Polaków do tego typu inicjatyw i próba odpowiedzi na pytanie jak pracownik odbiera tego typu przedsięwzięcia. Jaki wpływ na pracowników mają imprezy integracyjne? Czytaj więcej »Jak powinna wyglądać impreza firmowa zdaniem pracowników?

Impreza integracyjna najlepszym sposobem budowy relacji w firmie

Aż 70 proc. pracowników ceni dobre relacje z kolegami z pracy, wynika z badań Show Service Events Marketing. Jako najlepszy sposób ich budowania, ankietowani wskazują imprezy firmowe.  Polacy chcieliby, aby pracodawca  co najmniej 2 razy w roku zorganizował spotkanie  firmowe, które zgromadzi wszystkich zatrudnionych. Czego oczekują pracownicy po takim spotkaniu?Czytaj więcej »Impreza integracyjna najlepszym sposobem budowy relacji w firmie