Przejdź do treści

Serenity

Druga prywatna emisja akcji Serenity S.A.

Notowana na NewConnect spółka Serenity S.A. planuje drugą emisję akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało niedawno o emisji od 1,66 do 6,8 mln akcji, które zostaną zaoferowane wybranym inwestorom. Umowy objęcia akcji mają być zawarte do 31 marca. Obecnie kapitał zakładowy firmy dzieli się na 379 mln akcji, z czego w obrocie znajduje się 38,6 mln akcji. Czytaj dalej »Druga prywatna emisja akcji Serenity S.A.