SAO

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Goście spotkania zorganizowanego przez SAZ i SAO przedstawiają informacje  i opinie na temat przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 16 kwietnia dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Czy przyjęcie dyrektywy wdrożeniowej rzeczywiście jest sukcesem? Co w praktyce oznaczają wprowadzane przez nią rozwiązania prawne? Jakie będą konsekwencje implementacji dyrektywy przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej?Czytaj więcej »Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników