Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG w 2008 roku – wzrost liczby klientów i stabilna działalność operacyjna

Pogłębiający się w ciągu ostatnich kilku miesięcy kryzys finansowy miał znaczny wpływ na sektor bankowy na całym świecie. Ta trudna sytuacja w całej branży dotknęła także Sal. Oppenheim, który otworzył swoje przedstawicielstwo w Warszawie na początku 2008 r. W ujęciu całościowym nasz Bank odniósł jednak znaczący sukces prowadząc stabilną działalność operacyjną  i osiągając pozytywne wyniki.

Czytaj więcej »Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG w 2008 roku – wzrost liczby klientów i stabilna działalność operacyjna