Ryszard Wtorkowski

LUG S.A. prognozuje ponad 3 mln zysku netto w 2011 r.

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – przedstawił prognozę wyników finansowych na 2011 rok. Prognoza sporządzona zgodnie z MSSF/MSR zakłada osiągnięcie 89,7 mln zł przychodów i 3,06 mln zł zysku netto. W 2010 roku LUG S.A. zanotował 78,8 mln zł przychodów i 1,76 mln zł zysku netto (zgodnie z MSSF/MSR).

Czytaj więcej »LUG S.A. prognozuje ponad 3 mln zysku netto w 2011 r.

LUG znów generuje zyski

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zanotował w II kwartale 2010 r. ponad 19,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 47 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 14,5 mln zł przychodów i 634 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku. W I kw. 2011 LUG S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.Czytaj więcej »LUG znów generuje zyski

LUG S.A. – Harmonogram emisji akcji z prawem poboru Ostatnim dniem ustalenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie 23 kwietnia br

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru o wartości do 5,4 mln zł. Dzień ustalenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy został wyznaczony na 23 kwietnia. Przydział akcji nastąpi 27 maja.Czytaj więcej »LUG S.A. – Harmonogram emisji akcji z prawem poboru Ostatnim dniem ustalenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie 23 kwietnia br

Oświadczenie Zarządu w kwestii praw poboru nowej emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy LUG S.A. – jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zadecydowało 25 marca br. o przeprowadzeniu emisji akcji z prawem poboru. W ramach nowej emisji spółka chce pozyskać do 5,4 mln zł. W emisji częściowo będzie także uczestniczył Prezes Ryszard Wtorkowski.Czytaj więcej »Oświadczenie Zarządu w kwestii praw poboru nowej emisji

LUG S.A. przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru o wartości do 5,4 mln zł

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru. Spółka planuje pozyskać ok. 5,4 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie i rozwój mocy produkcyjnych oraz nowych linii produktowych. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 35 992 850 akcji serii C. Cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 0,15. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii C.Czytaj więcej »LUG S.A. przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru o wartości do 5,4 mln zł