Ryszard Rusak

W akcje PZU będzie można inwestować poprzez fundusze

Planowany na 14 maja debiut PZU na warszawskim parkiecie przyciągnie wielu inwestorów. To oznacza, że akcji może nie wystarczyć dla wszystkich chętnych. I to pomimo wprowadzonych przez resort skarbu limitów. W tej sytuacji pewniej-szym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych może być zakup funduszy inwe-stycyjnych, które będą miały akcje PZU w swoich portfelach.Czytaj więcej »W akcje PZU będzie można inwestować poprzez fundusze

Czas na Nową Europę

Inwestowanie w największe spółki Europy Środkowo-Wschodniej może przynieść w tym roku atrakcyjne zyski. Dlatego subfundusz UniAkcje: Nowa Europa to jeden z typów inwestycyjnych Union Investment TFI. Poniżej przedstawiamy na jakie jeszcze fundusze, zdaniem zarządzających, powinni zwrócić uwagę inwestorzy.Czytaj więcej »Czas na Nową Europę

W co warto inwestować – grudniowe typy inwestycyjne Union Investment

TFISubfundusz UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa oraz UniSICAV-Balanced Strategy to według zarządzających Union Investment TFI fundusze z największym potencjałem. Warto w nie inwestować, ponieważ to one w ciągu najbliższego roku mogą zyskiwać najwięcej.W trzecim kwartale 2009 roku Stany Zjednoczone odnotowały wzrost PKB o 2,8 proc., co może oznaczać, że amerykańska gospodarka w końcu odbiła się od dna. Czytaj więcej »W co warto inwestować – grudniowe typy inwestycyjne Union Investment

Sezon na okazje w funduszach inwestycyjnych

Korzystne zmiany na rynkach surowcowych oraz wzrost cen akcji małych i średnich przedsiębiorstw zachęcają  do ponownego inwestowania w fundusze. Wybór, uzależniony od indywidualnych preferencji inwestora, nie jest jednak prosty. Zarządzający Union Investment TFI przedstawiają krótkie zestawienie najbardziej obiecujących funduszy na najbliższe 6-12 miesięcy.Czytaj więcej »Sezon na okazje w funduszach inwestycyjnych