Archiwa tagu: Ryszard Rusak

W akcje PZU będzie można inwestować poprzez fundusze

Planowany na 14 maja debiut PZU na warszawskim parkiecie przyciągnie wielu inwestorów. To oznacza, że akcji może nie wystarczyć dla wszystkich chętnych. I to pomimo wprowadzonych przez resort skarbu limitów. W tej sytuacji pewniej-szym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych może być zakup funduszy inwe-stycyjnych, które będą miały akcje PZU w swoich portfelach.

W co warto inwestować – grudniowe typy inwestycyjne Union Investment

TFISubfundusz UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa oraz UniSICAV-Balanced Strategy to według zarządzających Union Investment TFI fundusze z największym potencjałem. Warto w nie inwestować, ponieważ to one w ciągu najbliższego roku mogą zyskiwać najwięcej.W trzecim kwartale 2009 roku Stany Zjednoczone odnotowały wzrost PKB o 2,8 proc., co może oznaczać, że amerykańska gospodarka w końcu odbiła się… Czytaj dalej »

Sezon na okazje w funduszach inwestycyjnych

Korzystne zmiany na rynkach surowcowych oraz wzrost cen akcji małych i średnich przedsiębiorstw zachęcają  do ponownego inwestowania w fundusze. Wybór, uzależniony od indywidualnych preferencji inwestora, nie jest jednak prosty. Zarządzający Union Investment TFI przedstawiają krótkie zestawienie najbardziej obiecujących funduszy na najbliższe 6-12 miesięcy.