Ruch Chorzów

Vector Software z Ekstraklasą SA

Spółka Vector Software prowadzi prace mające na celu integrację systemu EuroBilet z funkcjonującym obecnie systemem Wydawania Kart oraz Weryfikacji Zakazów Stadionowych Ekstraklasy SA. Celem integracji jest spełnienie wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. oraz wynikających z powyższego dokumentu wymagań Ekstraklasy dotyczących systemów biletowych oraz systemów kontroli dostępu.Czytaj dalej »Vector Software z Ekstraklasą SA

NewConnect. Trudny początek warszawskiego małego parkietu

Rynek NewConnect to alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od czasu inauguracji (30 sierpnia 2007 roku) zadebiutowało na nim ponad 80 spółek,  a NewConnect już od samego początku stał się jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie rynków akcji małych i średnich przedsiębiorstw (największym tego typu rynkiem jest londyński AIM).
Czytaj dalej »NewConnect. Trudny początek warszawskiego małego parkietu