Roland Berger Strategy Consultants

Petrochemia – sukces firmy zależy od dostępu do surowców, technologii i rynków

Wzrastające ceny ropy i gazu, rosnący popyt na rynkach azjatyckich i innych rynkach wschodzących oraz silna światowa konkurencja, stawia przedsiębiorstwa petrochemiczne przed nowymi wyzwaniami. Długoterminowy, niezawodny dostęp do surowców, technologii i rynków staje się niezwykle ważny. Czytaj więcej »Petrochemia – sukces firmy zależy od dostępu do surowców, technologii i rynków

Restrukturyzacja 2010

Roland Berger Strategy Consultants opublikował wyniki badania Restrukturyzacja 2010, które dotyczy trendów w procesach restrukturyzcyjnych na świecie. Wyniki pokazują jak silnie kryzys dotyka firmy w działające w różnych branżach i różnych regionach geograficznych. W badaniu menadżerowie z 14 różnych sektorów gospodarki wypowiedzieli się na temat możliwości poprawy obecnej sytuacji.Czytaj więcej »Restrukturyzacja 2010