Redan

I kwartał Grupy Redan powyżej oczekiwań

Grupa Redan podała wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. Wartość wypracowanej sprzedaży wyniosła 67,4 mln zł, a wolumen marży handlowej 28,3 mln zł. Dynamicznie rozwijała się sieć dyskontowa Textilmarket. Wyraźnie poprawiły się osiągane przez Redan wyniki w sektorze modowym. Znaczący wzrost sprzedaży, a przede wszystkim zysków odnotowany został również w działalność zagranicznej Grupy.

Czytaj dalej »I kwartał Grupy Redan powyżej oczekiwań

Sprzedaż i marża rosną zgodnie z planem

Grupa Kapitałowa Redan wstępnie podsumowała wyniki za I kwartał 2010 roku, w którym sprzedaż wzrosła o 8% i wyniosła ponad 66 mln zł. Natomiast wolumen marży handlowej był o 12% wyższy niż w I kwartale poprzedniego roku. Osiągnięte wyniki sprzedaży, a przede wszystkim marży, utwierdzają Zarząd Redan w przekonaniu, że prognozy na 2010 rok zostaną zrealizowane.

Czytaj dalej »Sprzedaż i marża rosną zgodnie z planem