Rafał Malujda

Więcej wolnego oprogramowania na platformie Windows Azure

Wykorzystanie platformy Microsoft Windows Azure dla uruchamiania otwartych projektów i aplikacji stworzonych z wykorzystaniem przede wszystkim technologii Open Source, dynamiczny rozwój otwartego oprogramowania na tej platformie oraz promowanie dobrych praktyk interoperacyjności w Polsce, otwartych standardów i otwartych danych, to trzy główne obszary współpracy Microsoft i Fundacji Aegis.

Czytaj dalej »Więcej wolnego oprogramowania na platformie Windows Azure