RADPOL

RADPOL – przewodniczący Rady Nadzorczej kupuje walory Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL SAGrzegorz Bielowicki za pośrednictwem zależnej od siebie spółki Tar Heel Capital Sp. z o. o. Sp. k. od 7 października nabył łącznie 40.568 akcji Spółki po średniej cenie 4,91 zł. Całkowita wielkość transakcji zrealizowanych w trybie sesyjnym opiewa na sumę blisko 200.000 zł. Równolegle Spółka realizuje program skupu akcji własnych.Czytaj dalej »RADPOL – przewodniczący Rady Nadzorczej kupuje walory Spółki

RADPOL instaluje drugi akcelerator

RADPOL – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – zakończył proces budowy bunkra pod drugi akcelerator elektronowy. Spółka rozpoczęła już kolejny etap prac mających na celu instalację akceleratora. Jego uruchomienie nastąpi pod koniec III kwartału 2008 roku. Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji – częściowo sfinansowanej ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego – wyniósł około 17 mln zł.Czytaj dalej »RADPOL instaluje drugi akcelerator