Przejdź do treści

RADPOL

1 RADPOL

Grupa RADPOL podpisała umowę na dostawę nowej linii produkcyjnej

RURGAZ, spółka zależna RADPOL S.A., będąca jednym z najnowocześniejszych polskich producentów systemów rurowych produkowanych z polietylenu i polipropylenu – podpisał umowę na dostawę linii do produkcji rur PE z barierą antydyfuzyjną o średnicy 1000 mm. Wybór dostawcy oraz zawarcie umowy jest kolejnym etapem inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu w Lublinie.

Czytaj dalej »Grupa RADPOL podpisała umowę na dostawę nowej linii produkcyjnej

RADPOL przejmuje 100% udziałów RURGAZ Sp. z o.o.

Za 27,65 mln zł grupa kapitałowa RADPOL SA – dostawca kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa – przejęła od dotychczasowych właścicieli 100% udziałów w lubelskim producencie zaawansowanych systemów rurowych. Transakcja jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju grupy RADPOL, która dzięki  tej inwestycji w przyszłym roku podwoi wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży. Czytaj dalej »RADPOL przejmuje 100% udziałów RURGAZ Sp. z o.o.

RADPOL SA publikuje skonsolidowany raport za I kwartał 2009

Grupa kapitałowa RADPOL SA – dostawca kompleksowych rozwiązań dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa – osiągnęła 11,6 mln zł przychodu za pierwszy kwartał co oznacza blisko 29% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrostowi przychodów z działalności grupy towarzyszył niewielki, związany z sezonowością spadek EBITDA do poziomu 2,7 mln zł. Czytaj dalej »RADPOL SA publikuje skonsolidowany raport za I kwartał 2009

Raport skonsolidowany za IV kw. – rekordowe wyniki grupy RADPOL SA

Grupa kapitałowa RADPOL SA – opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kw. 2008 roku. Przychody grupy narastająco po IV kwartałach wyniosły aż 45,06 mln zł co oznacza wzrost o 26% w stosunku do roku ubiegłego, po IV kwartale Grupa zarobiła 8,57 mln zł netto i jest to wzrost o 26% w stosunku do czterech kwartałów 2007r.Czytaj dalej »Raport skonsolidowany za IV kw. – rekordowe wyniki grupy RADPOL SA

Akceleratory RADPOL zyskały aprobatę Państwowej Agencji Atomistyki

RADPOL SA – lider rynku wyrobów termokurczliwych – otrzymał oficjalne i bezterminowe zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki na korzystanie z akceleratorów elektronowych IŁU-6 i IŁU-10. Człuchowska Spółka jako jedyna w Polsce posiada 2 przemysłowe akceleratory, które wykorzystuje w procesie sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych.
Czytaj dalej »Akceleratory RADPOL zyskały aprobatę Państwowej Agencji Atomistyki

Raport skonsolidowany za III kw. – Elektroporcelana poprawiła zysk o 183%

 

Grupa kapitałowa RADPOL SA – opublikowała skonsolidowane wyniki za III kw. 2008 roku. Przychody grupy w trzecim kwartale ukształtowały się na poziomie 14 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,9 mln zł. Tak dobre wyniki Spółka osiągnęła dzięki postępującej restrukturyzacji przejętej na początku lipca Elektroporcelany Ciechów SA, której wynik netto w III kwartale wzrósł o 183% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 515 tys. zł.Czytaj dalej »Raport skonsolidowany za III kw. – Elektroporcelana poprawiła zysk o 183%