Przejdź do treści

Quest Software

Najnowszy vFoglight już dostępny

Firma Quest Software wydała nową wersję vFoglight – rozwiązania do zarządzania środowiskiem wirtualnym. vFoglight 6.5 zapewnia rozszerzone wsparcie zarówno dla VMware ESX, jak i Microsoft Hyper-V, a także dla Active Directory i Exchange. Upraszcza zarządzanie i daje większą automatyzację, wpływając na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów związanych z administrowaniem środowiskiem wirtualnym.

Czytaj dalej »Najnowszy vFoglight już dostępny

SQLServerPedia – nowy portal dla użytkowników SQL Server

Quest Software udzielił wsparcia nowej inicjatywie cloud, która pozwoli porównywać i analizować dane dotyczące wydajności baz danych SQL Server. Funkcje te będą dostępne online na nowym portalu społeczności SQL Server – SQLServerPedia (http://www.sqlserverpedia.com), który został założony i jest prowadzony wyłącznie przez samych użytkowników SQL Server.

Czytaj dalej »SQLServerPedia – nowy portal dla użytkowników SQL Server

Quest Software przejmie BakBone

Quest Software zawarł porozumienie w sprawie przejęcia BakBone Software – jednego z czołowych dostawców oprogramowania do ochrony danych. Firma BakBone Software z siedzibą w San Diego (USA) dostarcza rozwiązania do ochrony danych w czasie rzeczywistym, deduplikacji i replikacji, tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych. Zgodnie z warunkami porozumienia, zakończenie transakcji przejęcia o wartości ok. 55 milionów USD planowane jest na pierwszy kwartał 2011 roku.

Czytaj dalej »Quest Software przejmie BakBone

Quest Software i Cloudera udostępniają pierwszą wersję „OraOop”

Firmy Quest Software i Cloudera w ramach partnerstwa zawartego w czerwcu br. zaprezentowały nowe narzędzie: wtyczkę ”OraOop” zapewniającą łączność między Oracle i Apache Hadoop oraz szybki i skalowalny transfer danych między bazami danych Oracle i Hadoop. OraOop jest dostępny bezpłatnie – do pobrania na stronie www.quest.com/Ora-Oop i jako dodatkowy komponent Cloudera Enterprise (www.cloudera.com).

Czytaj dalej »Quest Software i Cloudera udostępniają pierwszą wersję „OraOop”

Nowy Quest vWorkspace 7.2

Quest Software udostępnił drugą wersję beta vWorkspace 7.2 – rozwiązania do zarządzania środowiskiem wirtualnych desktopów (VDI). Oprócz rozbudowanych funkcji zarządzania VDI i provisioningu, nowa wersja zapewnia zaawansowane raportowanie i rejestrowanie zdarzeń, uproszczoną instalację i konfigurację oraz umożliwia korzystanie z poleceń cmdlet PowerShell, pozwalających na zautomatyzowanie zadań administracyjnych oraz integrację z innymi systemami.

Czytaj dalej »Nowy Quest vWorkspace 7.2

Quest Software wprowadza nową generację technologii Active Directory Bridge

Quest Software wprowadził nową generację technologii Active Directory Bridge, która pozwala systemom Unix, Linux i Mac działać w Active Directory. Ta opatentowana technologia została wykorzystana w najnowszej wersji narzędzia Quest Authentication Services. Nowy produkt umożliwia administratorom rozszerzenie infrastruktury Active Directory – obejmującej funkcje uwierzytelniania, autoryzacji i administrowania – na całe środowisko IT w firmie. Ponadto rozwiązanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa i compliance dzięki rozszerzonym możliwościom audytowania, autentykacji i scentralizowanej konsoli do zarządzania.

Czytaj dalej »Quest Software wprowadza nową generację technologii Active Directory Bridge

Quest Software przejmuje firmę Surgient

Quest Software poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie przejęcia firmy Surgient (http://www.surgient.com). Firma pochodząca z Austin w Teksasie (USA) jest dostawcą oprogramowania do automatyzacji chmury prywatnej (private cloud), w której dział IT udostępnia infrastrukturę i aplikacje w formie usług wewnątrz organizacji. Sfinalizowanie transakcji przejęcia planowane jest w III kwartale br.Czytaj dalej »Quest Software przejmuje firmę Surgient

Quest Identity Manager for Unix: nowe bezpłatne narzędzie do zarządzania użytkownikami i grupami w systemach Unix/Linux/Mac

Firma Quest Software na konferencji Burton Group Catalyst Conference 2010 (San Diego, USA) zaprezentowała nowe narzędzie: Quest Identity Manager for Unix. Rozwiązanie to, dostępne bezpłatnie, usprawnia zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami użytkowników na platformach Unix/Linux/Mac. Czytaj dalej »Quest Identity Manager for Unix: nowe bezpłatne narzędzie do zarządzania użytkownikami i grupami w systemach Unix/Linux/Mac