Archiwa tagu: Quest Software

Najnowszy vFoglight już dostępny

Firma Quest Software wydała nową wersję vFoglight – rozwiązania do zarządzania środowiskiem wirtualnym. vFoglight 6.5 zapewnia rozszerzone wsparcie zarówno dla VMware ESX, jak i Microsoft Hyper-V, a także dla Active Directory i Exchange. Upraszcza zarządzanie i daje większą automatyzację, wpływając na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów związanych z administrowaniem środowiskiem wirtualnym.

SQLServerPedia – nowy portal dla użytkowników SQL Server

Quest Software udzielił wsparcia nowej inicjatywie cloud, która pozwoli porównywać i analizować dane dotyczące wydajności baz danych SQL Server. Funkcje te będą dostępne online na nowym portalu społeczności SQL Server – SQLServerPedia (http://www.sqlserverpedia.com), który został założony i jest prowadzony wyłącznie przez samych użytkowników SQL Server.

Quest Software przejmie BakBone

Quest Software zawarł porozumienie w sprawie przejęcia BakBone Software – jednego z czołowych dostawców oprogramowania do ochrony danych. Firma BakBone Software z siedzibą w San Diego (USA) dostarcza rozwiązania do ochrony danych w czasie rzeczywistym, deduplikacji i replikacji, tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych. Zgodnie z warunkami porozumienia, zakończenie transakcji przejęcia o wartości ok. 55 milionów USD planowane jest na pierwszy kwartał 2011 roku.

Quest Software i Cloudera udostępniają pierwszą wersję „OraOop”

Firmy Quest Software i Cloudera w ramach partnerstwa zawartego w czerwcu br. zaprezentowały nowe narzędzie: wtyczkę ”OraOop” zapewniającą łączność między Oracle i Apache Hadoop oraz szybki i skalowalny transfer danych między bazami danych Oracle i Hadoop. OraOop jest dostępny bezpłatnie – do pobrania na stronie www.quest.com/Ora-Oop i jako dodatkowy komponent Cloudera Enterprise (www.cloudera.com).

Nowy Quest vWorkspace 7.2

Quest Software udostępnił drugą wersję beta vWorkspace 7.2 – rozwiązania do zarządzania środowiskiem wirtualnych desktopów (VDI). Oprócz rozbudowanych funkcji zarządzania VDI i provisioningu, nowa wersja zapewnia zaawansowane raportowanie i rejestrowanie zdarzeń, uproszczoną instalację i konfigurację oraz umożliwia korzystanie z poleceń cmdlet PowerShell, pozwalających na zautomatyzowanie zadań administracyjnych oraz integrację z innymi systemami.

Quest Software przejmuje firmę Surgient

Quest Software poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie przejęcia firmy Surgient (http://www.surgient.com). Firma pochodząca z Austin w Teksasie (USA) jest dostawcą oprogramowania do automatyzacji chmury prywatnej (private cloud), w której dział IT udostępnia infrastrukturę i aplikacje w formie usług wewnątrz organizacji. Sfinalizowanie transakcji przejęcia planowane jest w III kwartale br.

Quest Identity Manager for Unix: nowe bezpłatne narzędzie do zarządzania użytkownikami i grupami w systemach Unix/Linux/Mac

Firma Quest Software na konferencji Burton Group Catalyst Conference 2010 (San Diego, USA) zaprezentowała nowe narzędzie: Quest Identity Manager for Unix. Rozwiązanie to, dostępne bezpłatnie, usprawnia zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami użytkowników na platformach Unix/Linux/Mac.