Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Unijne wsparcie dla przedszkoli w województwie mazowieckim

23 marca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Unia Europejska na wsparcie mazowieckich przedszkoli przeznaczy 37 mln zł.

Czytaj więcej »Unijne wsparcie dla przedszkoli w województwie mazowieckim

Ogłoszenia o pracę pełne dyskryminacji

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność – wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji. – Uważamy to za złą praktykę. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich stosowanie antydyskryminacyjnych przepisów daje możliwość korzystania z najlepszych na rynku pracowników – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.Czytaj więcej »Ogłoszenia o pracę pełne dyskryminacji

Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu. Rekrutacja zakończona – 12 chętnych na 1 miejsce

W piątek, 31 lipca br. zakończona została rekrutacja do I tury projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”. Kwestionariusze zostały przysłane przez ok. 1500 osób, z których 120 ma możliwość udziału w projekcie. Na kolejną szansę zainteresowani będą musieli poczekać do listopada br., kiedy będzie miała miejsce rekrutacja do II tury projektu.

Czytaj więcej »Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu. Rekrutacja zakończona – 12 chętnych na 1 miejsce

House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Komisja Oceny Projektów ogłosiła wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1.1.  Zgodnie z ogłoszonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikami prac Komisji Oceny Projektów, firma szkoleniowo – doradcza House of Skills zdobyła pozycję najskuteczniejszej firmy wśród podmiotów ubiegających się o dotacje w ramach konkursu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” 2009. Pozyskane środki przeznaczane są na realizację projektów szkoleniowych i usług doradczych.Czytaj więcej »House of Skills na czele firm pozyskujących dofinansowanie projektów rozwojowych z EFS na szkolenia pracowników przedsiębiorstw

Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.3/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej »Wznowienie konkursu dla Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego