Polski Instytut NLP

NLP to sztuka pomagania

NLP – neurolingwistyczne programowanie – jest metodą, która uczy jak zrozumieć samego siebie, udoskonalić swoje zachowania oraz jak skutecznie komunikować się z innymi. Jak każda metoda oddziaływań psychologicznych nie może być udostępniana osobom nieodpowiedzialnym. Trening NLP jest efektywny i wywołuje pozytywne rezultaty tylko w przypadku spełnienia określonych, szczegółowych warunków.Czytaj więcej »NLP to sztuka pomagania