Polska – Ukraina

Stadion Narodowy w pełni bezpieczny

Przypominamy, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie po kontroli przeprowadzonej na Stadionie Narodowym wydała pozytywną opinię w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas meczów Polska – Ukraina w dniu 22.03.2013 r. i Polska – San Marino w dniu 26.03.2013 r. Stadion od 15 marca posiada pozwolenie na organizację imprezy masowej wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a wszelkie drobne usterki systemu przeciwpożarowego zostały dawno usunięte.

Czytaj więcej »Stadion Narodowy w pełni bezpieczny