Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ubezpieczenia społecznego rolników

  • by

Budżet, a ściślej mówiąc my podatnicy, dopłacamy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 15 miliardów zł rocznie. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w KRUS ubezpieczonych jest tylko 1,6 miliona rolników. Dla porównania, dotacja z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w którym ubezpieczonych jest 14 milionów pracowników i przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wynosi 30 miliardów.  Czytaj więcej »Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ubezpieczenia społecznego rolników